26 مهر 1400
En | 
(آرشیو سال 1395)
مهندس سيد كمال الدين مير جعفريان مديركل راه وشهرسازي استان ايلام طبق نظر سنجي موسسه صنعت ساختمان در بين مديران كل راه وشهرسازي سراسر كشور چهره برتر سال صنعت ساختمان شد.
یکشنبه، 15 اسفند 1395 - 11:46

جستجو

برچسب ها