06 اسفند 1398
En | 

  ميز خدمت الكترونيكي


                      

  Loading
  • جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی،شما می توانید با مطالعه پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی نظرات و پيشنهاد هاي خود را با ما در ميان بگذاريد

   

  Loading
  • نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان ايلام با شما چگونه است ؟

  • 1 2 3 4 5
   ضعیف عالی

  مهندس علي اصغر كاظمي - مديركل