شماره: 45720
1400/02/11
توسعه شهرستان سیروان با تکمیل راههای ارتباطی درآینده نزدیک
توسعه شهرستان سیروان با تکمیل راههای ارتباطی درآینده نزدیک

مهندس بهادری مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام،ضمن بازدیدازطرح های عمرانی حوزه راه و شهرسازی شهرستان سیروان بر تسریع اجرای این طرح ها با رعایت نکات فنی و کیفی تاکید کرد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان ایلام، در این بازدید که فرماندارشهرستان سیروان هم حضورداشت طرح های احداث راه چشمه چاهی- سفیدخانی وسیروان( قاضی خان) - بدره، وپروژه های احداث ساختمانهای اداری میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست و بهزیستی مورد بررسی قرارگرفت.
مهندس بهادری دراین بازدیدگفت: پروژه واریانت چشمه چاهی- سفید خانی با هفتاد درصد پیشرفت فیزیکی درحال اجرااست، این طرح ضمن افزایش ایمنی ترددوحذف نقاط پر حادثه مسیرمرکزاستان ایلام تا شهرلومارمرکزشهرستان سیروان راحدود 10کیلومترکوتاه ترمی کند.
وی افزود:با توجه به اینکه عمده کارپرحجم خاکبرداری وخاکریزی واحداث پل بزرگ مسیربه انجام رسیده است، درصورت تامین اعتبارپیمانکارآمادگی داردتا درکمترین زمان ممکن نسبت به تکمیل طرح اقدام نماید.
مدیرکل راه وشهرسازی استان درمورد مسیرارتباطی سیروان به شهرستان بدره وجنوب استان گفت: طول این پروژه 13کیلومتراست،7 کیلومترآن درشهرستان سیروان سالهای گذشته به بهره برداری رسید ولی عمده کاردر6 کیلومترباقیمانده بود به طوری که احداث پل بزرگ جابرو تونل 200متری وعملیات کوه بری وخاکبرداری وخاکریزی و زیرسازی دراین قطعه قرارداشت که به اتمام رسید وهم اکنون پیمانکارمشغول آخرین مرحله یعنی آسفالت مسیرهست که انشاءالله درخرداد ماه آینده این 6 کیلومترنیز تکمیل وپروژه به بهره برداری می رسد.
مهندس بهادری خاطر نشان کرد: با بهره برداری ازپروژه قاضی خان- بدره مسیر شهرستان سیروان به سمت شهرستانهای جنوبی استان( بدره، دره شهروآبدانان)حدود 85 کیلومترکوتاهترمی شود.
وی افزود:اصلاح، تعریض، حذف نقاط پرحادثه وگردنه های منتهی به مسیر قاضی خان- بدره نیز در دستورکارقرار داردواین طرح نیز به زودی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
لازم به ذکر است ساختمانهای اداری درحال احداث میراث فرهنگی و کردشگری، محیط زیست و بهزیستی ازدیگرپروژه های مورد بازدیدامروز مدیرکل راه وشهرسازی بود که تمهیدات لازم برای تامین اعتباروتکمیل آنها مورد بحث وبررسی قرارگرفت.
حق انتشار محفوظ است ©