شماره: 44940
1399/12/24
انتصاب در راه و شهرسازی استان ایلام
انتصاب در راه و شهرسازی استان ایلام

طی حکمی از سوی مهندس بهادری مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام بهروز امیدی به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع این اداره کل منصوب شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان ایلام، مهندس بهادری مدیرکل این دستگاه اجرایی در جلسه ای با حضور معاونین و روئسای ادارت ستادی این مجموعه ضمن تقدیر از زحمات مهندس علی شهری که به افتخار بازنشستگی نائل شدند، مهندس بهروز امیدی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی منصوب کرد.
بهروز امیدی معاونت توسعه منابع و رئیس اداره بودجه اداره کل راه و شهرسازی را در کارنامه اداری خود دارد.
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان ایلام
حق انتشار محفوظ است ©