26 مهر 1400
En | 

سامانه ميز خدمت الكترونيك چنانچه با سيستم اتوماسيون اداري سازمان يكپارچه گردد، قدم مهمي در تحقق اهداف دولت الكترونيك برداشته مي شود. اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام جهت ايجاد شفافيت در عملكرد اجرايي و پاسداشت حقوق شهروندي و كاهش تخلفات اداري و افزايش رضايت شهروندان ، يكپارچه سازي ميز خدمت الكترونيكي و سيستم اتوماسيون اداري را مد نظر قرار داده است. در همين راستا اين اداره كل ، سامانه پيگيري الكترونيكي مكاتبات راه اندازي كرده است . جهت استفاده از اين سامانه هنگامي كه ارباب رجوع براي نخستين بار براي ثبت نامه و درخواست خود به دبيرخانه اداره مراجعه مي كند يك كد رهگيري و شماره ثبت نامه دريافت مي كند . ارباب رجوع با داشتن اين كد رهگيري و شماره ثبت نامه ديگر نيازي به مراجعه حضوري جهت پيگيري نتيجه درخواست خود ندارد ، با ورود به سامانه پيگيري مكاتبات و وارد كردن شماره هاي ذكر شده از آخرين نتيجه و اقدامات انجام شده بر روي نامه خود مطلع مي گردد. براي ورود به  سامانه در صفحه اصلي روي لينك سامانه پيگيري مكاتبات ارباب رجوع كليك نماييد.