26 مهر 1400
En | 

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای مهندسان

در این بخش مهندسان حوزه مسکن و ساختمان می‌توانند با توجه به رشته تحصیلی، گرایش و مقاطع تحصیلی از حدود صلاحیت حرفه‌ای که در نظام مهندسی ساختمان برخوردار می‌شوند، مطلع شوند. برای این منظور درخواست خود را ثبت کرده و تصویر مدارک خود را پیوست نمایید.